5 maart 2020

image

Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy geopend

Innovatielab RCSG biedt bedrijfsleven mogelijkheden onderzoek aardwarmte

Op donderdag 5 maart 2020 is het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ (RCSG) geopend. Het RCSG is een uniek fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie; in 2050 kunnen we met aardwarmte in een kwart van de warmtebehoefte in Nederland voorzien. Om die ontwikkeling te versnellen, hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO het RCSG opgericht.

Het RCSG bevindt zich in het voormalige ‘boorput onderzoeks- en testcentrum’ van Shell in Rijswijk. Bedrijven die actief zijn op het gebied van aardwarmte kunnen gebruik maken van het geavanceerde laboratorium. Alle faciliteiten zijn aanwezig om onder hoge druk en temperatuur te testen en te experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen. Bijna alle ondergrondse condities in Nederland kunnen worden nagebootst. Wereldwijd bestaan er slechts enkele vergelijkbare centra.

image
v.l.n.r. Armand van de Laar, wethouder gemeente Rijswijk, Sandor Gaastra, directeur-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ton de Jong, directeur TNO EnergieTransitie, Berend Potjer, gedeputeerde energie, provincie Zuid-Holland, Jan Willem Hoogstraten, ceo Energie Beheer Nederland (EBN)

Belang van aardwarmte
De winning van aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het is een van de belangrijke bronnen binnen de duurzame energievoorziening. In Nederland produceren we nu 3,5 petajoule aan aardwarmte per jaar maar dat aandeel moet in de toekomst groeien. De verwachting is dat geothermie in 2050 ongeveer een kwart (200 PJ) van de totale vraag naar warmte in ons land produceert. Er moet nog veel gebeuren als het gaat om efficiënter boren. Het moet kosteneffectiever worden, met blijvende aandacht voor veiligheid. Er zijn kortom veel technische innovaties nodig. Het RCSG biedt de mogelijkheid deze innovaties onder de condities die aanwezig zijn in de ondergrond (zoals hoge druk en hoge temperatuur) te ontwikkelen en te beproeven.

Toegankelijk voor bedrijven
Het centrum is toegankelijk voor bedrijven die willen experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen (of deze willen testen), voor aardwarmte of andere duurzame toepassingen. Het verschaft ze toegang tot moderne faciliteiten waar ze anders niet of moeilijk gebruik van kunnen maken. De bedrijven hoeven nu niet zelf te investeren in testfaciliteiten. Dat is normaal gesproken veel te duur waardoor potentieel mooie vindingen ongebruikt blijven. 


Nabootsen praktijk
Het centrum beschikt over 20 installaties die het hele spectrum van boren in de ondergrond bestrijken. Er staat een grote boorinstallatie boven een bijna 400 meter diepe put, waarin nieuwe materialen en technieken zijn te testen. Er zijn hydraulische persen van 300 en 400 ton, drukvaten tot 1.000 bar en leidingenstelsels om vloeistoffen in te pompen en te testen. Ondergrondse condities zijn reëel na te bootsen om vast te stellen hoe materialen en componenten zich onder hoge druk of bij hoge temperaturen gedragen op kilometers diepte.

De partners over het innovatielab
Ton de Jong, directeur TNO EnergieTransitie:
“Het duurzaam gebruik van de ondergrond staat al jaren op de onderzoeksagenda van TNO. Dit betreft de winning van lage en hoge temperatuur warmte uit de ondergrond, de tijdelijke opslag van energie in de ondergrond en het opslaan van CO2 tijdens de afbouw van het fossiele energiesysteem. Het RCSG maakt het mogelijk dat bedrijven en kennisinstellingen in nauwe samenwerking door de ontwikkeling van nieuwe technologie grote stappen kunnen zetten in de transitie naar een duurzaam energiesysteem.”

Jan Willem Hoogstraten, ceo Energie Beheer Nederland (EBN):
“De toekomst van onze duurzame energievoorziening bovengronds rust voor een belangrijk onderdeel op de waarde en kennis van onze Nederlandse ondergrond. Het centrum helpt bij de ontwikkeling van technologie die direct van toepassing is voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de Nederlandse ondergrond. EBN wil de energietransitie helpen versnellen met kennis, technologie en innovatie. Het centrum kan daarbij een belangrijke rol spelen als ook bij het ontwikkelen en versterken van groeimarkten zoals aardwarmte en de opslag van CO2, waterstof en warmte.”

Sandor Gaastra, directeur-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:
“Geothermie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze warmtevoorziening. De geothermiebranche is een relatief jonge sector die sterk in ontwikkeling is. Een laagdrempelige mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe technieken en materialen biedt kans om die ontwikkeling fors te versnellen.”

Berend Potjer, gedeputeerde energie, provincie Zuid-Holland:
“De helft van de aardwarmteprojecten wordt in Zuid-Holland uitgevoerd omdat de bodem in onze provincie zeer geschikt is voor aardwarmte. Vanaf het begin hebben wij diverse proefprojecten in de tuinbouw ondersteund. Op dat gebied hebben we in onze regio al veel expertise opgebouwd. Nu is het tijd om op te schalen en naast kassen ook bijvoorbeeld woonwijken te verwarmen met aardwarmte. Dit centrum helpt deze ontwikkeling te versnellen.”

Armand van de Laar, wethouder gemeente Rijswijk:
“Naast de bijdrage aan de energietransitie levert dit project ook een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van het gebied. Deze investering zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en dynamiek in de Plaspoelpolder. Rijswijk verwelkomt alle bezoekers en klanten van het nieuwe testcentrum. Ook andere bedrijven die een impact willen maken op een duurzame wereld en op zoek zijn naar ruimte voor kantoor, productie of laboratorium kunnen terecht in de Plaspoelpolder. Innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat gaan hier hand in hand.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie:
Jan Brouwer, programma manager Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy, tel. 06 53678892
Frank van Bergen, programma manager Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy, tel.  06 29430868

RCSG_installatie.jpg
365.51 KB
openingRCGS_20200305_openingshandeling.jpg
4.52 MB
v.l.n.r.  Jan Willem Hoogstraten, ceo Energie Beheer Nederland (EBN), Berend Potjer, gedeputeerde energie, provincie Zuid-Holland, Ton de Jong, directeur TNO EnergieTransitie, , Sandor Gaastra, directeur-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Armand van de Laar, wethouder gemeente Rijswijk

Meer informatie

Nieuws van TNO, Kees Nanninga- Persvoorlichter, +31 (0)88 8661017, kees.nanninga@tno.nl.

Over TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3000 professionals van TNO, dagelijks aan. We werken, samen met partners, gericht aan transities in negen maatschappelijke domeinen die we samen met onze stakeholders hebben geïdentificeerd. Kijk voor meer informatie op www.tno.nl

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.